Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy www.baldaccinisklep.com.pl znajdujący się na stronie www.baldaccinisklep.com.pl służy dokonywaniu zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością firmy:

  Zakład Produkcji Obuwia Krimen Hanna Paziewska

  Pilczyn Stary 80, 08-450 Łaskarzew

  NIP: 826-138-61-78

  REGON: 710490693
 2. Ceny wszystkich towarów w sklepie internetowym podawane są  w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT (cena brutto). Wiążącą cenę uważa się za widniejącą obok towaru w chwili składania zamówienia.
 3. Firma Krimen zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, towaru oraz powoływaniu, odwoływaniu oraz wprowadzeniu zmian we wszelkich akcjach promocyjnych odbywających się w sklepie internetowym, którego jesteśmy właścicielami. Firma Krimen zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie sklepu internetowego www.baldaccinisklep.com.pl
 4. W przypadku gdy płatność nie nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przyjmuje się, że zamówienie zostało automatycznie anulowane oraz jest to uznawane jako rozwiązanie umowy kupna – sprzedaży oraz przysługuje sprzedającemu prawo do nie poinformowania o zaistniałej sytuacji.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT w okresie od 10 do 20 dni po zakupie towaru. Zamówienie faktury VAT przez kupującego równoznaczne jest z pełnym zaakceptowaniem towaru. Kupujący zamawiając towar wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT lub innego dowodu zakupu bez podpisu.
 6. Za prawidłowo przeprowadzoną transakcje uważa się prawidłowo wypełniony przez Kupującego formularz w którym to Kupujący poda wszelkie niezbędne dane wymagane przez system zakupowy. W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” dane to mogą zostać zweryfikowane telefonicznie lub e-mailowo przez firmę Krimen w celu potwierdzenia autentyczności zakupu. Firmie Krimen przysługuje prawo nie rozpatrywania błędnie wypełnionego formularza zamówienia.
 7. Zamówienie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele oraz święta zostaną zrealizowane w następny dzień pracy (dzień roboczy). Firma Krimen zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29.VIII.1997 r.
 8. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni od dnia złożenia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kopię oświadczenia można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@baldaccini.com.pl la jego oryginał pisemnie na adres: Z.P.O KRIMEN Hanna Paziewska, Pilczyn Stary 80,08-450 Łaskarzew (wraz z obuwiem).
  8.1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  8.2. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób. 
  8.3. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu.
 9. W sprawach nieregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym www.baldaccinisklep.com.pl  oznacza automatyczną akceptację regulaminu.
 11. Składając zamówienie w sklepie www.baldaccinisklep.com.pl Kupujący zawiera umowę kupna – sprzedaży. Chwilą wykonania umowy jest dostarczenie towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
 12. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru pod rygorem unieważnienia zawartej umowy oraz utraty wszelkich roszczeń.
 13. Informacje zawarte na stronach sklepu www.baldaccinisklep.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 14. Dokładamy wszelkich starań, mimo to nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń.