-15% na produkty nieprzecenione z kodem: SPRING

Polska produkcja   Wygodne zwroty

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie zasada i zakresu przetwarzania danych osobowych, przysługujące użytkownikom prawa oraz obowiązki administratora danych.

Korzystanie ze strony internetowej https://baldaccini.com.pl/ równoznaczne jest z zaakceptowaniem przedstawionej poniżej polityki prywatności.

Celem polityki prywatności jest określenie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej https://baldaccini.com.pl/.

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1.  Hanna Paziewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcji Obuwia Krimen Hanna Paziewska, Pilczyn Stary 80, 08-450 Łaskarzew, NIP: 826-138-61-78, REGON: 710490693.

1.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, co zostanie każdorazowo oznaczone na stronie.

 

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

2.1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych użytkowników strony internetowej https://baldaccini.com.pl/.

2.2. Dane użytkowników wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenie są przed utratą, naruszeniem integralności lub dostępem osób nieupoważnionych.

2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi to warunek konieczny do zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia związane jest z przetwarzaniem danych osobowych. Dane oznaczone jako obowiązkowe są niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, a w przypadku zarejestrowania konta – również w tym celu. Niepodanie wskazanych danych równoznaczne jest z brakiem realizacji zamówienia lub rejestracji konta klienta oraz niemożnością korzystania z niektórych funkcji dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.

2.4.W każdej chwili Klient ma prawo żądać od Administratora informacji o tym, które z podanych przez niego danych osobowych podlegają przetwarzaniu.

2.5. Klient ma prawo żądać od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia danych niekompletnych. Jeżeli Klient jest Użytkownikiem może samodzielnie edytować swoje dane osobowe przez stronę internetową administratora.

2.6. Klient w każdej chwili ma prawo do żądania usunięcia wszelkich podanych przez niego danych przetwarzanych przez Administratora z wyjątkiem sytuacji, gdy:

- posiada otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane częściowo,

- posiada nieuregulowany dług wobec Administratora, niezależnie od metody płatności.

2.7.  W przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek zakupów w Serwisie Administrator oświadcza, iż podane przez Klienta dane osobowe dotyczące transakcji zostaną zachowane w celach księgowych oraz jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Klienta, ale są ona wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

2.8. Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie wyrażonej zgody przez jej cofnięciem.

2.9. Administrator oświadcza, że dane będą przechowywane w sposób zautomatyzowany.

2.10.         Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy prawa. Dane Urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

  1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

3.1.Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umów zawieranych w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://baldaccini.com.pl/

3.2. Konieczność przetwarzania danych osobowych zachodzi w szczególności w przypadku:

- zawarcia umowy i jej realizacji, w tym dokonywania rozliczeń i dostawy zamówionego towaru,

- założenia konta klienta,

- kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikatów o charakterze informacyjnym w związku z funkcjami, produktami lub nabytymi usługami, w tym aktualizacją bezpieczeństwa Serwisu, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione, w celu ich wdrożenia.

- korzystania z prawa do odstąpienia od umowy,

- korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi,

- realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,

- świadczenia usług drogą elektroniczną obejmujących udostępnianie Klientom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,

- zestawień analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na badaniu aktywności Użytkowników obejmującym ich preferencje zakupowe dążące do stosownego dostosowywania funkcjonalności Serwisu,

- ochrony praw Administratora poprzez ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

  1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Ze względu na realizację usług dostarczanych przez Administratora dane osobowe Klientów będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz przede wszystkim kurierom w związku z realizacją zamówienia. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Klientowi usług Serwisu. Wskazane podmioty zewnętrzne są osobiście odpowiedzialne za przechowywanie danych osobowych podawanych im przez Klienta służących do realizacji ich zadań.                                         

  1. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA I DZIAŁANIA MARKETINGOWE. 

5.1.Jeśli Użytkownik wyraża zgodę̨ na subskrypcję Newsletteru lub na realizacje działań marketingowych informacje dotyczące produktów i usług Serwisu zostaną mu dostarczone za pomocą poczty elektronicznej.

5.2.Subskrypcja Newsletteru Serwisu może wiązać́ się̨ z wykorzystaniem danych osobowych w celu udostepnienia Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z produktami i usługami Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5.3.Dane osobowe związane z zakupami w Serwisie, czy też preferencje Użytkownika mogą̨ być́ wykorzystywane do analizy, generowania profili Użytkowników i badań marketingowych (działania marketingowe).

5.4. Każdy Użytkownik może zmienić swoje preferencje związane z wysyłaniem wskazanych komunikatów handlowych, czy też zrezygnować z ich subskrypcji postępując zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości. 

5.5. Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

5.6. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów przetwarzane będą do momentu ustania celu mającego zastosowanie do określonych danych. W przypadku Użytkowników dane osobowe przetwarzane są przez czas istnienia założonego przez nich Konta. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy jest to niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez nimi, a po tym okresie jedynie w przypadku, w jakim będą tego wymagać przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe Klientów zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.

  1.  COOKIES

6.1.  Administratorem Serwisu oraz podmiotem odpowiedzialnym za zapisywanie plików Cookies w pamięci urządzenia końcowego jest … np. komputer, tablet, telefon …………………………………… .

6.2.  Pliki Cookies (tzw. Ciasteczka) są plikami tekstowymi, zawierającymi dane na temat korzystania przez Klienta ze strony www.baldaccini.com.pl…., które zapisywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies ułatwiają Administratorowi podjęcie działań zmierzających do dostosowania witryny Serwisu do potrzeb Klientów. Nie służą one przechowywaniu wrażliwych danych osobowych tj. hasła, dane kart płatniczych itd. 

6.3. Pliki Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

6.4. Serwis zapisuje pliki Cookies w celach:

- Statystycznych, tj. umożliwiających Administratorowi zapoznanie się ze sposobem z jakim Użytkownicy korzystają z Serwisu,

- Dostosowania treści Serwisu do preferencji Klientów Serwisu poprzez zapamiętanie dokonanych przez nich wyborów oraz umożliwiające ich identyfikację,

-Ułatwienia Klientom  Serwisu korzystania z Serwisu,

- Personalizacji przekazów marketingowych

- Zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu.

6.5. Administrator w ramach serwisu stosuje pliki cookies o charakterze:

-  Sesyjnym, tj. przechowywane w pamięci urządzenie końcowego do czasu zamknięcia przeglądarki Użytkownika lub Klienta Serwisu. Nie wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies o tym charakterze może uniemożliwić Użytkownikowi lub Klientowi Serwisu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

-  Stałym, tj. takie, które przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego przez określony przez Administratora czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika lub Klienta Serwisu,

- Zewnętrznym, tj. należące do podmiotów zewnętrznych tj. takie, które pochodzą od firm podmiotów współpracujących z Administratorem i mające na celu działalność reklamową oraz informacyjną.

6.6. Rodzaje plików cookies wykorzystywane przez Serwis:

- Zabezpieczające - służące do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie procesu uwierzytelniania,

- Wydajnościowe - służące do gromadzenia danych dotyczących sposobu korzystania z serwisu,

-  Reklamowe - służące do dostosowania treści reklamowych do preferencji Użytkownika lub Klienta Serwisu,

-  Niezbędne - służące do umożliwienia Użytkownikowi lub Klientowi Serwisu korzystania z funkcjonalności serwisu,

-  Funkcjonalne – służące do personalizacji interfejsu Użytkownika lub Klienta Serwisu.

6.7. Serwis korzysta z Google Analytics, tj. stosowanego przez Google Inc. („Google”) serwisu analityki internetowej. Cookies Google Analytics są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na urządzeniu końcowego Użytkownika lub Klienta Serwisu w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania z Serwisu.

6.8. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji osób korzystających z funkcjonalności Serwisu, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

6.9. Zapisywanie plików Cookies w pamięci urządzenia końcowego uzależnione jest od zgody Użytkownika lub   Klienta Serwisu. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia Użytkownikowi 

 lub Klientowi Serwisu zmianę preferencji w zakresie wyrażenia zgody bądź jej braku na zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego. Szczególnej uwagi wymaga, iż przeglądarki stron internetowych często domyślnie akceptują zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego. 

6.10. Użytkownik lub Klient Serwisu w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki, wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies, zablokować zapisywanie ich w pamięci urządzenia końcowego, zmienić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików cookie. 

6.11. Administrator oświadcza, iż ograniczenie zapisywania plików cookies w pamięci urządzenia końcowego

 podczas korzystania z Serwisu może powodować niemożność korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.

6.12. W ramach serwisu stosowane są także pliki cookies pochodzące od podmiotów współpracujących z Serwisem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl